ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ : 11/06333

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 17.30 น.

10 อันดับวิหารและโบสถ์ที่สวยที่สุดในยุโรป ⛪✨

10 อันดับวิหารและโบสถ์ที่สวยที่สุดในยุโรป ⛪✨

10 อันดับวิหารและโบสถ์ที่สวยที่สุดในยุโรป มาเที่ยว ยุโรป ก็ต้องนึกถึงความสวยงามของสถาปัตยกรรมของประเทศในแถบนี้ก่อนเลย เพราะแต่ละที่ก็จะมีการสร้าง โบสถ์ มหาวิหาร และปราสาท โดยสถาปัตยกรรมก็ยังคงเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศไว้ ไม่ว่าจะเป็น สเปน อิตาลี รัสเซีย ตุรกี ฝรั่งเศส อังกฤษ  กรีซ มาดูกันว่ามีที่ไหนสวยและน่าไปเที่ยวบ้าง!

10 อันดับวิหารและโบสถ์ที่สวยที่สุดในยุโรป

10 อันดับวิหารและโบสถ์ที่สวยที่สุดในยุโรป

1. ซากราดาฟามีเลีย, บาเซโลนา, สเปน (Sagrada Familia, Barcelona, Spain)

สถาปัตยกรรมสุดแปลกตาและอลังการงานสร้างสุดๆ อยู่ที่เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน ออกแบบโดยอันตอนี เกาดี สถาปนิกชาวคาตาลัน เป็นงานศิลปะเฉพาะถิ่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีกำหนดก่อสร้างหอคอยทั้งหมด 18 หอคอย

👉 ดูโปรแกรม : ทัวร์สเปน

2. มหาวิหารเซนต์เบซิล, มอสโก, รัสเซีย (St. Basil’s Cathedral, Moscow, Russia)

ด้วยสีสันและความแปลกตาของมหาวิหารเซนต์เบซิล ทำให้ที่นี่ถือเป็นหนึ่งแลนด์มาร์กสำคัญของกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย เลยทีเดียว โดยมหาวิหารนี้ตั้งอยู่บริเวณ จัตุรัสแดง ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อ ปอสต์นิค ยาคอฟเลฟ เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างรัสเซียโบราณไบแซนไทน์กับสถาปัตยกรรมแบบรัสเซียนกอธิก เป็นโดมทรงหัวหอม มี 8 โดมล้อมรอบโดมที่ 9 ที่อยู่ตรงกลาง ทำให้มีรูปทรงแปดเหลี่ยม ส่วนหอคอยสูงรูปกระโจมได้รับอิทธิพลจากยุโรปตะวันตก

👉 ดูโปรแกรม : ทัวร์รัสเซีย

3. วิหาร มง แซ็ง มีแชล, ฝรั่งเศส (Mont Saint-Michel, France)

เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับที่ 3 ของประเทศฝรั่งเศส รองจากหอไอเฟลและพระราชวังแวร์ซาย เลยทีเดียว มง แซ็ง มีแชล เป็นวิหารที่ตั้งอยู่บนเกาะกลางทะเลชายฝั่งตะวันตก จังหวัดม็องช์ แคว้นบัส-นอร์ม็องดีของประเทศฝรั่งเศส บนยอดวิหารเป็นรูปปั้นทองของอัครทูตสวรรค์มีคาเอล (นักบุญมิคาเอล) สร้างโดยเอมานูแอล เฟรมีเย (Emmanuel Frémiet) ที่นี่มีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกแห่กันมาปีละประมาณ 3 ล้านคน และยังได้รับประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี 1979 อีกด้วย

👉 ดูโปรแกรม : ทัวร์ฝรั่งเศส

4. ฮายาโซฟีอา, อิสตันบูล, ตุรกี (Hagia Sophia, Istanbul, Turkey)

ถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในตุรกีและมักจะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง เดิมเคยเป็นโบสถ์ของคริสต์ศาสนา ต่อมาถูกเปลี่ยนเป็นสุเหร่า ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ ตั้งอยู่ที่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี จุดเด่นของที่นี่อยู่ที่ยอดโดมขนาดมหึมากลางวิหาร เป็นสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน์ ที่นี่เคยเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมานานเกือบพันปี จนกระทั่งอาสนวิหารเซบียาสร้างเสร็จในปี 1520

👉 ดูโปรแกรม : ทัวร์ตุรกี

5. มหาวิหารมิลาน, อิตาลี (Milan Cathedral, Milan, Italy)

มหาวิหารมิลาน หรือ มหาวิหารดูโอโม่ เป็นมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในอิตาลี ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมิลาน เป็นสถาปัตยกรรมหินอ่อนแบบโกธิก มีรูปปั้นและรูปสลักประดับประดาอยู่เป็นจำนวนมาก ถือเป็นหนึ่งในวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกและใช้เวลาในการสร้างเกือบ 600 ปี

👉ดูโปรแกรม : ทัวร์อิตาลี

6. มหาวิหารน็อทร์-ดาม, ปารีส, ฝรั่งเศส (Notre-Dame Cathedral, Paris, France)

เป็นมหาวิหารประจำอัครมุขมณฑลปารีส ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ปัจจุบันเป็นโบสถ์โรมันคาทอลิกที่ถือว่าสวยงามที่สุด เป็นสถาปัตยกรรมกอทิกแบบฝรั่งเศส ประติมากรรม และหน้าต่างประดับกระจกสี มีอิทธิพลจากศิลปะแบบแนทเชอราลลิสม์ ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์โดยเออแฌน วียอแล-เลอ-ดุก สถาปนิกคนสำคัญคนหนึ่งของฝรั่งเศส

👉 ดูโปรแกรม : ทัวร์ฝรั่งเศส

7. อารามแห่งเมทิโอร่า, เทสซาลี, กรีซ (Meteora Monasteries, Thessaly, Greece)

เมทิโอร่า อยู่ตอนกลางของประเทศกรีซ เป็นอีกประเทศที่เป็นเมืองจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวอีกที่หนึ่ง อารามนี้สร้างบนเขาที่อยู่สูงมาก เป็นที่พํานักของนักบวชคริสต์ นิกายออร์โธด็อกซ์ ที่สร้างไว้อยู่บนเขาสูงเพราะเชื่อว่า จะได้ใกล้ชิดกับสวรรค์ และป้องกันศาสนาอื่นมารุกราน ด้วยความโดดเด่นของการสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน์ เมทิโอร่า จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโกใน ปี 1988

👉 ดูโปรแกรม : ทัวร์กรีซ

8. เวสต์มินสเตอร์ แอบบีย์, ลอนดอน, อังกฤษ (Westminster Abbey, London, England)

ตั้งอยู่ทางตะวันตกของพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ นครเวสต์มินสเตอร์ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เป็นโบสถ์ในนิกายแองกลิคัน สถาปัตยกรรมที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นแบบกอทิก ที่นี่เคยเป็นสถานที่ประกอบพิธีราชาภิเษกและที่ฝังพระบรมศพพระมหากษัตริย์อังกฤษและพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ และได้เปลี่ยนมาเป็นวิหาร ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นพระอารามหลวง

👉 ดูโปรแกรม : ทัวร์อังกฤษ

9. มหาวิหาร ฟลอเรนซ์, อิตาลี (Florence Cathedral, Florence, Italy)

เป็นมหาวิหารที่ใหญ่เป็นลำดับที่ 4 ของทวีปยุโรป รองจากมหาวิหารนักบุญเปโตร มหาวิหารนักบุญเปาโลนอกกำแพง และมหาวิหารมิลาน เป็นมหาวิหารประจำเมืองฟลอเรนซ์ แคว้นทัสกานี ประเทศอิตาลี สร้างขึ้นในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 13 ออกแบบโดยฟีลิปโป บรูเนลเลสกี ด้านหน้าโบสถ์ประดับตกแต่งด้วยหินอ่อนสีขาว เขียว และชมพู

👉 ดูโปรแกรม : ทัวร์อิตาลี

10. มหาวิหารนักบุญเปโตร, นครรัฐวาติกัน, อิตาลี (St. Peter’s Basilica, Vatican City, Italy)

เป็นมหาวิหารเอก 1 ใน 4 แห่งในกรุงโรม และเป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในนครรัฐวาติกัน ประเทศอิตาลี โดมของมหาวิหารสูงโดดเด่นสามารถเห็นได้แต่ไกลในตัวเมืองโรม ถือว่าเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่ง การทำพิธีต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพระสันตะปาปาจะมาทำที่นี่ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดที่หนึ่งในคริสตจักรโรมันคาทอลิก และที่ตั้งโบสถ์เชื่อกันว่าเป็นที่ฝังร่างของนักบุญซีโมนเปโตรซึ่งเป็นหนึ่งในอัครทูตของพระเยซู

👉 ดูโปรแกรม : ทัวร์อิตาลี

ข้อมูล: thisisinsider

👉ดูโปรแกรม ยุโรป


📍ติดต่อสอบถาม / จอง ได้ที่  
💚Official Line ID : @rakyimtour Click http://line.me/ti/p/%40rakyimtour
📱โทร. 0942492236 (คุณรักษ์)
📱โทร. 0909914787 (คุณเกด)
📱โทร. 0625672275 (คุณเบล)


ติดตามคลิปรีวิวที่เที่ยวทั่วไทยได้ที่
🎬 ช่อง Youtube #อาหมวยพาเที่ยว
🔔กดติดตาม และ กดกระดิ่ง แจ้งเตือน
💖เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ ฝากด้วยนะคะ
www.youtube.com/user/rakyimtourbkk/


 ✈️ติดตาม รักยิ้มทัวร์ ได้ที่
🌎Website: https://www.rakyimtravel.com/ ,https://www.rakyimtour.com/
💻 Facebook: https://www.facebook.com/rakyimtour
📱 Line Official : @rakyimtour -> http://line.me/ti/p/%40rakyimtour
🛒Line My Shop : https://shop.line.me/@rakyimtour
🎬Youtube: https://www.youtube.com/user/rakyimtourbkk/
🎥TikTok : https://www.tiktok.com/@rakyimtour
🖼️ Instagram: https://www.instagram.com/rakyim_tour
📰 Twitter: https://www.twitter.com/rakyimtour1


จองผ่านไลน์

@rakyimtour