ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ : 11/06333

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 17.30 น.

⛅เที่ยวเบตง สงขลา เก็บทุกไฮไลท์ เบตง ชิลล์ๆที่หาดสมิหลา 4วัน 3คืน⛱️

⛅เที่ยวเบตง สงขลา เก็บทุกไฮไลท์ เบตง ชิลล์ๆที่หาดสมิหลา 4วัน 3คืน⛱️

เที่ยวเบตง สงขลา
⛅เที่ยวเบตง สงขลา เก็บทุกไฮไลท์ เบตง พักผ่อนชิลล์ๆที่หาดสมิหลา⛱️ Sweet Betong & Songkla 🍧

🧱ชมกำแพงเมืองเก่า ชมเมืองเก่าสงขลา
🙏สักการะศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เป็นศาลเจ้าที่มีความศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปัตตานีมาแต่โบราณ
📸ถ่ายรูปเช็คอิน ณ คุ้งน้ำแสนสวยบนสะพานฮาลาบาลา
✨ชมแสง สี สวยงามของอุโมงเบตงมงคลฤทธิ์
🌊ชมสะพานแตปูชู เป็นสะพานแขวนที่ใช้ในการสัญจรของชาวบ้านท้องถิ่น
🍴รับประทานอาหารค่ำ ณ ครัวคุณชาย ร้านที่สมเด็จพระเทพฯ ทรงโปรด
☁️เดินสกายวอล์คชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง
🌺ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ในสวนหมื่นบุบผา สวนดอกไม้เมืองหนาวในหุบเขา โครงการในพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพฯ
🛍️ช้อปปิ้ง ของฝากจากแดนใต้ ตลาดกิมหยง
📿ขอพรหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ เกจิ อาจารย์รุ่นแรกของเมืองไทย
🏔️เขาตังกวน ขึ้นบันไดเลื่อนชมวิวเมืองสงขลา และชมโบราณสถานอันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองสงขลา

วันแรก : สนามบินหาดใหญ่ – ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว – วังยะหริ่ง – เบตง (-/เที่ยง/เย็น)
วันที่สอง  :  ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง – บ่อน้ำพุร้อน – สะพานแตปูซู – สวนหมื่นบุบผา – อุโมงค์ปิยะมิตร – สนามบินเบตง – พิพิธภัณฑ์เบตง – สนามกีฬากลางหุบเขา – ถนนคนเดินเบตง (เช้า/เที่ยง/เย็น)
วันที่สาม : ติ่มซำ – วัดช้างให้ – สงขลา (เช้า/เที่ยง/เย็น)
วันที่สี่ : เขาตังกวน – บ้านพักป๋าเปรม – กำแพงเมืองเก่า – ถนนนครใน –สตรีทอาร์ท – โรงสีแดง – พิพิธภัณฑ์เมืองสงขลา – ตลาดกิมหยง –สนามบินหาดใหญ่ (เช้า/เที่ยง/-)

⛅เที่ยวเบตง สงขลา เก็บทุกไฮไลท์ เบตง พักผ่อนชิลล์ๆที่หาดสมิหลา⛱️
💰ราคาเริ่มต้นท่านละ 8,888 บาท

วันแรก : สนามบินหาดใหญ่ – ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว – วังยะหริ่ง – เบตง (-/เที่ยง/เย็น)

เวลา xx.xx น.      ถึงสนามบินหาดใหญ่ นั่งรถตู้ วีไอพี ออกเดินทางไปยัง ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว  เป็นศาลเจ้าที่มีความศักดิ์สิทธิ์ คู่เมืองปัตตานีมาแต่โบราณ ให้ท่านได้ขอพรเรื่องสุขภาพ และความก้าวหน้า หน้าที่ การงาน การค้าขาย เริ่มจากการไหว้เทวดาฟ้าดิน องค์เทพต่าง ๆ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของศาลเจ้าคอยให้คำแนะนำ

จากนั้น  ออกเดินทาง ชม วังยะหริ่ง ซึ่งสร้างโดยพระยาพิพิธเสนามาตยาธิปดีศรีสุรสงคราม ใน ปี พ.ศ. 2438 ในสมัยรัชกาลที่ 5  ซึ่งยังมีความงดงามถึงปัจจุบัน โดยจะมีทายาทเจ้าของวัง คอยให้รายละเอียดความเป็นมาอย่างน่าประทับใจ   

 เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านพี่อูม เมนูเด็ด ข้าวผัดปู ต้มยำกุ้งแม่น้ำ

จากนั้นออกเดินทางยาวเข้าเบตง  แวะถ่ายภาพสวยๆกับ คุ้งน้ำแสนสวย บนสะพาน ฮาลาบาลา  ให้หายเหนื่อยจากการเดินทางยาว

จากนั้น ออกเดินทางต่ออีกหน่อย ถึงตัวเมืองเบตง นำท่านเข้าที่พัก  โรงแรม ใจกลางเมืองเบตง ล้างหน้าเช็คตัวให้สดชื่นแล้วไปรับประทานอาหารค่ำ ณ ครัวคุณชาย ร้านที่สมเด็จพระเทพฯ ทรงโปรด เมนู กบภูเขา ไก่เบตง

หลังอาหารนำท่านชมแสง สี สวยงามของ อุโมงเบตงมงคลฤทธิ์ ที่เจาะภูเขาที่อยู่กลางเมืองเพื่อลดระยะทางสัญจรในตัวเมืองเบตง

ต่อด้วยนำท่านถ่ายภาพกับ หอนาฬิกา ตู้ไปรษณีย์เบตง จากนั้น นำท่านพักผ่อน  เพื่อเติมพลังสำหรับทัวร์ในวันรุ่งขึ้น

วันที่สอง  :  ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง – บ่อน้ำพุร้อน – สะพานแตปูซู – สวนหมื่นบุบผา – อุโมงค์ปิยะมิตร – สนามบินเบตง – พิพิธภัณฑ์เบตง – สนามกีฬากลางหุบเขา – ถนนคนเดินเบตง (เช้า/เที่ยง/เย็น)

รุ่งเช้า 04.00 น. นำท่านไปเดินสกายวอล์คชม ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ที่สวยที่สุด ให้ท่านได้อิ่มใจ

จากนั้นไปทานอาหารเช้าร้านท้องถิ่น ส่งเสริมรายได้ชุมชน ข้าวยำบูดู ชากาแฟ ปาท่องโก๋ ขนมท้องถิ่น

หลังอาหาร จากนั้นแวะไปชม สะพานแตปูชู เป็นสะพานแขวนที่ใช้ในการสัญจรของชาวบ้านท้องถิ่นขึงด้วยลวดสลิงแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาคนสมัยก่อน ปูด้วยไม้ระแนงข้ามแม่น้ำปัตตานียาวกว่า 100 เมตร

จากนั้น ไปผ่อนคลายด้วยแช่เท้าใน น้ำพุร้อน ให้สบายตัว

แล้วเดินทางไปชม ถ่ายภาพสวยๆใน สวนหมื่นบุบผา สวนดอกไม้เมืองหนาวในหุบเขา โครงการในพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพฯ

หลังจากนั้น ชมความทึ่งของกองกำลังพรรคคอมมูนิสมาลายา ที่เจาะอุโมงค์ในภูเขาเพื่อใช้ในการหลบภัย มีความยาวถึง 1 กม. โดยประมาณ เรียกชื่อว่า อุโมงค์ปิยะมิตร

เที่ยง รับประทานอาหารเมนูปลาที่สมเด็จพระเทพทรงแนะนำ ขลุ่ยปลานิล ณ ร้านอาหารบ่อปลานิลสายน้ำไหล

จากนั้นนำท่านชม สนามบินเบตง ที่ตกแต่งด้วยไม้ไผ่ ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สวยเก๋ไก๋ ให้ท่านได้ถ่ายภาพ

จากนั้นเดินทางเข้าตัวเมืองชม พิพิธภัณฑ์เบตง เรียนรู้ความเป็นมาของเมืองในหมอกแห่งนี้    ชมสนามกีฬากลางหุบเขาที่เป็นศูนย์กลางคนท้องถิ่นออกกำลังกาย

ต่อด้วย สตรีทอาร์ต บอกเล่าถึงวิถีชีวิตคนเมืองในหมอก

จากนั้นนำท่าน รับประทานอาหารค่ำ ร้านต้าเหยิน ร้านเก่าแก่ดั้งเดิม สูตรอาหาร ต้นตำรับ  จากเมืองจีน เมนู เค้าหยก  ผัดผักน้ำ

วันที่สาม : ติ่มซำ – วัดช้างให้ – สงขลา (เช้า/เที่ยง/เย็น)

วันนี้ให้ท่านตื่นสายหน่อยแล้วไปทานอาหารเช้า ติ่มซำยอดฮิตของเบตง ร้านเซ้งติ่มซำ ร้านเก่าแก่ ดั้งเดิม

และไปทานของหวานยอดฮิตเมืองเบตง  คือ ร้านเฉาก๊วยเบตง กม 4 ที่เปิดขายมา 4 จากรุ่นทวด ปัจจุบันรุ่นหลานสืบสานต่อ  มีความเหนียวนุ่ม หอมหวาน ให้ท่านได้รับประทาน

จากนั้นเดินทางต่อ เข้าจังหวัดยะลา  ทานสเต๊กขึ้นชื่อร้านดังของเมืองยะลา  Maki Café

หลังอาหารไป จังหวัดปัตตานี  ขอพรหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เกจิ อาจารย์รุ่นแรกของเมืองไทย จากนั้นออกเดินทาง ไปสงขลา

เข้าที่พัก สมิหลาบีช หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย เดินเล่น ริมหาด

รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก

วันที่สี่ : เขาตังกวน – บ้านพักป๋าเปรม – กำแพงเมืองเก่า – ถนนนครใน –สตรีทอาร์ท – โรงสีแดง – พิพิธภัณฑ์เมืองสงขลา – ตลาดกิมหยง –สนามบินหาดใหญ่ (เช้า/เที่ยง/-)

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม อิสระพักผ่อน เดินชายหาด  จากนั้นออกเดินทาง ไปยัง
เขาตังกวน ขึ้นบันไดเลื่อนชมวิวเมืองสงขลา และชมโบราณสถานอันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองสงขลา

จากนั้น ผ่านชม บ้านพักป๋าเปรม หลังแรกดั้งเดิมที่ท่านเคยอยู่ตอนเด็กๆ

ชม กำแพงเมืองเก่า ชมเมืองเก่าสงขลา “กำแพงเมืองสงขลา” เป็นอีกหนึ่งสถานที่ ซึ่งคุณครูและอาจารย์ที่สอนประวัติศาสตร์ มักจะพานักเรียนและนักศึกษามาชม และบอกเล่าถึงประวัติความเป็นมาของกำแพงแห่งนี้ โดยกำแพงเมืองสงขลาถูกสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2379 ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 3 โดยพระองค์โปรดเกล้าให้พระยาวิเชียรคีรี (เถี้ยนเส้ง) เจ้าเมืองสงขลา ณ ขณะนั้น ทำการย้ายเมืองจากแหลมสนมายังบ่อยาง กำแพงแห่งนี้สร้างเสร็จในปี พ.ศ.2385 (6ปี)

จากนั้นชม ศิลปะแนวสตรีทอาร์ต “ถนนนครนอก” เป็นอาคารเก่าคลาสสิกสไตล์ชิโนโปรตุกีส ซึ่งสร้างเมื่อ พ.ศ.2462 อายุ 96 ปี  เขตเทศบาลนครสงขลา ซึ่งเป็นย่านเมืองเก่าสงขลา สร้างศิลปะแนวสตรีทอาร์ต (Street Art) หรือศิลปะข้างถนนด้วยภาพวาดสีน้ำ เป็นการบอกเล่าเรื่องราวย้อนอดีตของเมืองสงขลา

โรงสีแดง ศูนย์แสดงสงขลามรดกโลก โรงสีแดง หับ โห้ หิ้น โรงสีข้าวโบราณอายุกว่า 100 ปี เมื่อปี พ.ศ.2457 รองอำมาตย์ตรีขุนราชกิจการี(จุ่น เลี่ยง ลิ้มเสาวพฤกษ์) เปิดกิจการโรงสีข้าว ที่บ้านเลขที่ 13 ถนนนครนอก ริมทะเลสาบสงขลาชื่อโรงสี “หับ โห้ หิ้น” ผู้คนเรียกว่าโรงสีแดง เพราะอาคารทั้งหลังทาด้วยสีแดง ช่วงเริ่มกิจการเป็นโรงสีข้าวขนาดเล็ก สั่งเครื่องจักรมอเตอร์ในการสีข้าวมาจากปีนัง ปัจจุปันเป็นศูนย์การเรียนรู้เมืองสงขลา

ต่อด้วย ถนนนครใน พิพิธภัณฑ์เมืองเก่าสงขลา บ้านนครในพิพิธภัณฑ์แห่งการอนุรักษ์ที่เล่าเรื่องราวเมืองเก่าสงขลา ที่นี่เล่าเรื่องราวสงขลาอย่างละเอียดถึงเมืองท่าที่เจริญรุ่งเรืองในอดีต การเดินทางของคนจีนโพ้นทะเลที่มาตั้งรกรากที่เมืองทองแห่งนี้ ที่นี่มีการตกแต่งแบบชิโนยูโรเปี้ยนสวยงามสะดุดตาและยังกลมกลืนกับวัฒนธรรมจีนที่เคล้ารวมกันอย่างลงตัว

จากนั้นเดินทางไป เกาะยอ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านศิรดา พร้อมกับชมทิศทัศน์ของทะเลสาบสงขลา

จากนั้น ออกเดินทาง ไปหาดใหญ่  ช้อปปิ้ง ของฝากจากแดนใต้  ตลาดกิมหยง

สมควรแก่เวลา เดินทางไปยังสนามบิน หาดใหญ่

xx.xx น.         ถึงสนามบินหาดใหญ่ เช็คอิน ฝากสัมภาระ

           เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

…………………………………………จบโปรแกรม……………………………………………………

รวมบริการ

  • รถตู้บริการตามโปรแกรม
  • ค่าที่พัก 3 คืน ห้องละ 2 ท่าน
  • อาหาร 10 มื้อ
  • ค่าเข้าชมตามรายการ
  • ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท
  • มัคคุเทศก์ชำนาญงาน

ไม่รวมบริการ

  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • รายการอื่นๆ ที่ท่านสั่งเอง
  • ค่าทิปไกด์ และ พนักงานขับรถ แล้วแต่ความพึงพอใจ

📍ติดต่อสอบถาม / จอง ได้ที่  
💚Official Line ID : @rakyimtour Click http://line.me/ti/p/%40rakyimtour
📱โทร. 0942492236 (คุณรักษ์)
📱โทร. 0909914787 (คุณเกด)
📱โทร. 0625672275 (คุณเบล)


ติดตามคลิปรีวิวที่เที่ยวทั่วไทยได้ที่
🎬 ช่อง Youtube #อาหมวยพาเที่ยว
🔔กดติดตาม และ กดกระดิ่ง แจ้งเตือน
💖เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ ฝากด้วยนะคะ
www.youtube.com/user/rakyimtourbkk/


 ✈️ติดตาม รักยิ้มทัวร์ ได้ที่
🌎Website: https://www.rakyimtravel.com/ ,https://www.rakyimtour.com/
💻 Facebook: https://www.facebook.com/rakyimtour
📱 Line Official : @rakyimtour -> http://line.me/ti/p/%40rakyimtour
🛒Line My Shop : https://shop.line.me/@rakyimtour
🎬Youtube: https://www.youtube.com/user/rakyimtourbkk/
🎥TikTok : https://www.tiktok.com/@rakyimtour
🖼️ Instagram: https://www.instagram.com/rakyim_tour
📰 Twitter: https://www.twitter.com/rakyimtour1

, , , , ,

จองผ่านไลน์

@rakyimtour