ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ : 11/06333

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 17.30 น.

⛵ล่องเรือยอร์ช กระบี่ ทัวร์พีพี อ่าวมาหยา ทะเลแหวก 3 วัน 2 คืน

⛵ล่องเรือยอร์ช กระบี่ ทัวร์พีพี อ่าวมาหยา ทะเลแหวก 3 วัน 2 คืน

ล่องเรือยอร์ช กระบี่
ล่องเรือยอร์ช กระบี่ ชมทัศนียภาพทะเลกระบี่ 3 วัน 2 คืน 💥เที่ยวสบาย เก็บไฮไลท์ครบทุกที่ !

🦀ถ่ายรูปเช็คอินประติมากรรมปูดำ และเขาขนาบน้ำ
🌊ชม Unseen Thailand ณ ทะเลแหวก
🏔️ล่องเรือถ่ายรูปกับเกาะไก่
🍴รับประทานอาหารบนเรือยอร์ช
🎬ตามรอย Leonardo ที่อ่าวมาหยา สถานที่ถ่ายทำหนัง The beach
✨ชมบรรยากาศปิเละลากูน และถ้ำไวกิ้ง
🛖ท่องเที่ยวชมวิถีชุมชนบ้านเกาะกลาง
🛶ล่องเรือหัวโทงลอดอุโมงค์ป่าโกงกาง ชมธรรมชาติ

วันแรก : สนามบินกระบี่ – ประติมากรรมปูดำ – ล่องเรือยอร์ช4เกาะ (Private) (-/เที่ยง/เย็น)
วันที่สอง  :  อ่าวมาหยา – อ่าวปิเละ – ถ้ำไวกิ้ง – พีพีดอน – เกาะไผ่ (น้อยกว่า 16 ท่าน jointour) / (16 ท่านขึ้นไป Private)(เช้า/เที่ยง/เย็น)
วันที่สาม : ช้อปปิ้ง – อุโมงค์ป่าโกงกาง –ศูนย์หัตถกรรมกลุ่มกะลามะพร้าว – ชุมชนบ้านเกาะกลาง –กิจกรรมผ้ามัดย้อม – สนามบินกระบี่ (Private) (เช้า/เที่ยง/-)

⛵ล่องเรือยอร์ช กระบี่ ชมทัศนียภาพทะเลกระบี่ 3 วัน 2 คืน
💰ราคาเริ่มต้นท่านละ 9,999 บาท

ล่องเรือยอร์ช กระบี่
วันแรก : สนามบินกระบี่ – ประติมากรรมปูดำ – ล่องเรือยอร์ช4เกาะ (Private) (-/เที่ยง/เย็น)

xx.xx            ถึงสนามบินกระบี่ รับสัมภาระ นั่งรถตู้ วีไอพี เข้าตัวเมืองกระบี่

ถึงตัวเมืองกระบี่ ถ่ายรูปกับ เขาขนาบน้ำเป็นภูเขาสองลูกสูงประมาณ 100 เมตร ขนาบแม่น้ำกระบี่ เป็นสัญลักษณ์ของเมืองกระบี่

จากนั้น ถ่ายรูปกับ ประติมากรรมปูดำประกอบไปด้วยตัวแม่ 1 ตัว และตัวลูก 3 ตัว สร้างขึ้นจากทองคำเหลืองรมคำ สื่อถึงความสัมพันธ์ของครอบครัว สอดคล้องกับคำขวัญของจังหวัดกระบี่ “กระบี่เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก

xx.xx น.       ถึงท่าเรือตะโกลาลงเรือยอร์ชหรู ให้ท่านถ่ายภาพบรรยากาศบนเรือ  เช็คอิน ลงเฟสบุ๊ค

ออกเดินทาง ชมทะเลกระบี่แวะชมถ้ำพระนาง, อ่าวไร่เลย์ชมหน้าผาที่ใช้ในการปีนผาระดับโลกสักการะศาลพระนาง

ถ่ายรูปเกาะไก่ ลงเล่นน้ำเกาะไก่ชมปะการังหลากสี  ปลาการ์ตูนและปลานานาชนิด

ชมทะเลแหวกUnseen in Thailand  เชื่อมระหว่างเกาะทับ และเกาะหม้อ

12.00 น.           รับประทานอาหารกลางวันบนเรือยอร์ช(มื้อที่ 1)จากนั้นพักผ่อนหรือเล่นน้ำดูฝูงปลาสวยงามหลากสีสัน  ให้ท่านอิ่มใจกับทะเลกระบี่

17.30 น.       เดินทางกลับถึงท่าเรือตะโกลา พร้อมกับความประทับใจ

18.00น.        รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารเรือนทิพย์ (มื้อที่ 2)

20.00 น.    เดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง  :  อ่าวมาหยา – อ่าวปิเละ – ถ้ำไวกิ้ง – พีพีดอน – เกาะไผ่ (น้อยกว่า 16 ท่าน jointour) / (16 ท่านขึ้นไป Private)(เช้า/เที่ยง/เย็น)

07.00 น.      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก(มื้อที่3)

08.00 น.      ออกเดินทางไปท่าเทียบเรือหาดนพรัตน์ธารา  ลงเรือ Speed Boat

ล่องทะเลกระบี่ โดยบนเรือมีไกด์คอยให้คำแนะนำ และมีน้ำดื่ม  ผลไม้  บริการ  ออกเดินทางจากอ่าวนาง 45 นาที ถึงอ่าวมาหยาแวะถ่ายรูปสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์เดอะบีช พักผ่อนบนชายหาดทรายสีขาวน้ำทะเลสีเขียวมรกต

จากนั้นนำท่านไปชมอ่าวปิเละ ถ่ายภาพกับความงามของลากูน

ลงเล่นน้ำดำสน้อคเกิล  ชม ดอกไม้ทะเล และฝูงปลาการ์ตูน  หน้าถ้ำไวกิ้ง

ออกเดินทางไปยังเกาะพีพีดอน

12.00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)แบบบุฟเฟ่ต์ บนเกาะพีพีดอน

13.00 น.        หลังอาหารให้ท่านเดินชมทิวทัศน์ความสวยงามของเกาะพีพีพร้อมซื้อของฝากของที่ระลึก

14.00 น.        เชิญท่านลงเรืออีกครั้งไปเล่นน้ำชายหาดที่เกาะไผ่ ไล่จับฝูงปลา และพักผ่อน ชายหาดให้ท่านเต็มอิ่มกับทะเลกระบี่  บนชายหาดทรายขาวสะอาด

15.00 น.        ออกเดินทางสู่ท่าเรือหาดนพรัตน์ธารา

16.00 น.       ถึงท่าเรือหาดนพรัตน์ธารา กลับเข้าสู่โรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น.       รับประทานอาหารเย็น บุฟเฟ่ต์ซีฟูด ไม่อั้น ไม่กำหนดเวลา(มื้อที่ 5)

วันที่สาม : ช้อปปิ้ง – อุโมงค์ป่าโกงกาง –ศูนย์หัตถกรรมกลุ่มกะลามะพร้าว – ชุมชนบ้านเกาะกลาง –กิจกรรมผ้ามัดย้อม – สนามบินกระบี่ (Private) (เช้า/เที่ยง/-)

07.00 น.          รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 6)
08.00 น.          เช็คเอ้าท์ ออกเดินทางแวะช้อปปิ้ง ซื้อของฝาก ของที่ระลึก

จากนั้นมุ่งหน้าสู่ท่าเรือสวนสาธารณธาราเมืองกระบี่ ลงเรือหางยาว

นั่งรถสามล้อพ่วงข้าง ชมวิถีชุมชนบ้านบ้านเกาะกลาง

ระหว่างทางนั่งรถชมวิวทิวทัศน์  วิถีชีวิตหมู่บ้านเกาะกลาง

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7)ร้านอาหารขนาบน้ำวิวซีฟู้ด

จากนั้น ทำผ้ามัดย้อม ซึ่งเป็นอาชีพเสริมของชาวบ้าน นำผลงานกลับเป็นที่ระลึก

จากนั้น แวะชมศูนย์หัตถกรรมกลุ่มกะลามะพร้าว ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว

ออกเดินทางต่อถึงท่าเรือบ้านท่าหิน เกาะกลาง  ลงเรือหัวโทง เรือท้องถิ่นชาวบ้าน

นั่งเรือลอดอุโมงค์ป่าโกงกาง ชมธรรมชาติ ของป่ากลางน้ำแหล่งเพาะพันธุ์ปลากระบี่

จากนั้นเรือออกเดินทางสู่แม่น้ำกระบี่ ให้ท่านถ่ายภาพกลางแม่น้ำกับ เขาขนาบน้ำ สัญลักษณ์ของเมืองกระบี่ ก่อนเดินทางกลับและนั่งเรือเข้าสู่ท่าเรือปูดำ

xx.xx น.           มุ่งหน้าสู่สนามบินกระบี่ ถึงสนามบินกระบี่ เช็คอิน ฝากสัมภาระ โดยสวัสดิภาพ

…………………………………………จบโปรแกรม……………………………………………………

รวมบริการ

 • รถตู้ ตามโปรแกรม
 • ค่าที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2 – 3 ท่าน)
 • อาหาร 7 มื้อ ตามรายการ
 • ยอร์ช 4 เกาะ
 • ค่าทัวร์เกาะพีพี
 • มัคคุเทศก์ชำนาญงาน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยาน ฯ
 • ประกันภัยนักท่องเที่ยวแบบกลุ่ม

ไม่รวมบริการ

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหักณที่จ่าย 3%
 • ตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานต่างชาติ 600 บาท
 • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

📍ติดต่อสอบถาม / จอง ได้ที่  
💚Official Line ID : @rakyimtour Click http://line.me/ti/p/%40rakyimtour
📱โทร. 0942492236 (คุณรักษ์)
📱โทร. 0909914787 (คุณเกด)
📱โทร. 0625672275 (คุณเบล)


ติดตามคลิปรีวิวที่เที่ยวทั่วไทยได้ที่
🎬 ช่อง Youtube #อาหมวยพาเที่ยว
🔔กดติดตาม และ กดกระดิ่ง แจ้งเตือน
💖เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ ฝากด้วยนะคะ
www.youtube.com/user/rakyimtourbkk/


 ✈️ติดตาม รักยิ้มทัวร์ ได้ที่
🌎Website: https://www.rakyimtravel.com/ ,https://www.rakyimtour.com/
💻 Facebook: https://www.facebook.com/rakyimtour
📱 Line Official : @rakyimtour -> http://line.me/ti/p/%40rakyimtour
🛒Line My Shop : https://shop.line.me/@rakyimtour
🎬Youtube: https://www.youtube.com/user/rakyimtourbkk/
🎥TikTok : https://www.tiktok.com/@rakyimtour
🖼️ Instagram: https://www.instagram.com/rakyim_tour
📰 Twitter: https://www.twitter.com/rakyimtour1

, ,

จองผ่านไลน์

@rakyimtour