ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ : 11/06333

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 17.30 น.

✨แพคเกจทัวร์ ตรัง อะเมซิ่ง ทะเลตรัง ถ้ำมรกต เกาะกระดาน 3 วัน 2 คืน

✨แพคเกจทัวร์ ตรัง อะเมซิ่ง ทะเลตรัง ถ้ำมรกต เกาะกระดาน 3 วัน 2 คืน

แพคเกจทัวร์ ตรัง
✨แพคเกจทัวร์ ตรัง อะเมซิ่ง ทะเลตรัง ถ้ำเลเขากอบ ชุมชนบ้านน้ำราบ เที่ยวสบาย เช็กอินทุกไฮไลท์🌴

🚂ถ่ายรูปเช็คอิน ณ สถานีรถไฟกันตัง
💞เหมาะกับการพาครอบครัวไปพักผ่อน
🎨ชมสตรีทอาร์ทเมืองตรัง
✨ชมพิพิธภัณฑ์พระยารัชดานุประดิษฐ์ ผู้สร้างเมืองกันตังที่มีความเจริญรุ่งเรืองในอดีต
🌳รับประทานอาหารพร้อมกับล่องแพชมความงามของป่าชายเลน
🌊ตื่นตาตื่นใจไปกับทริป ถ้ำมรกต และเกาะกระดาน
⛱️พักผ่อนริมชายหาด
📌ถ้ำเลเขากอบ

วันแรก : สนามบินตรัง–สถานีรถไฟกันตัง–สตรีทอาร์ทเมืองตรัง–พิพิธภัณฑ์–ล่องเรือชุมชนบ้านน้ำราบ (-/เที่ยง/เย็น)
วันที่สอง  :  ทะเลตรัง – ถ้ำมรกต – เกาะกระดาน – เกาะเชือก (จอยทัวร์) (เช้า/เที่ยง/เย็น)
วันที่สาม : ถ้ำเลเขากอบ – วังเทพธาโร – สนามบินตรัง (เช้า/เที่ยง/-)

✨แพคเกจทัวร์ ตรัง อะเมซิ่ง ทะเลตรัง ถ้ำเลเขากอบ ชุมชนบ้านน้ำราบ🌴
💰ราคาเริ่มต้นท่านละ 6,990 บาท

วันแรก : สนามบินตรัง–สถานีรถไฟกันตัง–สตรีทอาร์ทเมืองตรัง–พิพิธภัณฑ์–ล่องเรือชุมชนบ้านน้ำราบ (-/เที่ยง/เย็น)

07.55 น.           เหิฟ้าสู่สนามบินตรัง 09.35 น.           ถึงสนามบินตรังรับสัมภาระ ออกเดินทางไปยัง สถานีรถไฟกันตัง เป็นสถานีรถไฟเก่าแก่อายุกว่า 106 ปี ซึ่งได้รับประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของจังหวัดตรังโดยกรมศิลปากร

แวะชม สตรีทอาร์ทเมืองตรังให้เราได้ไปแช๊ะภาพชิลๆ กับผลงานศิลปะบนกำแพงกันด้วย เรียกว่าเป็นจุดเช็คอินใหม่ที่ใครมาเที่ยวกันตังต้องไม่พลาด

จากนั้นนำท่านชมพิพิธภัณฑ์พระยารัชดานุประดิษฐ์ ผู้สร้างเมืองกันตังที่มีความเจริญรุ่งเรืองในอดีต

เดินทางไปบ้านน้ำราบ นำท่านลงเรือแพ หรือ เรือหางยาว ขึ้นอยู่กับระดับน้ำในแต่ละวัน

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1)

พร้อมกับล่องเรือชมความงามของป่าชายเลน  (สำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท่านสามารถเตรียมมาลงเรือได้)  เรือแพจะล่องออกไปถึงนอกทะเล  ให้ท่านได้พบกับ สันหลังมังกร อันซีนของทะเลตรัง

16.30 น.        ออกเดินทางไปยังโรงแรมที่พัก

17.00 น.        เช็คอินเข้าสู่โรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น.        รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2) ณ ร้านลำภู

20.00 น.           กลับเข้าสู่โรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง  :  ทะเลตรัง – ถ้ำมรกต – เกาะกระดาน – เกาะเชือก (จอยทัวร์) (เช้า/เที่ยง/เย็น)

07.00 น.           รับประทานอาหารเช้า กาแฟหมูย่างเมืองตรัง (มื้อที่ 3)

08.00 น.        ออกเดินทางไปยังท่าเทียบเรือหาดปากเมง

09.00 น.       ถึงท่าเรือ  ลงเรือทัวร์ ล่องเรือสนุกสนานเพลิดเพลินกับ

ธรรมชาติ ในทะเลอันดามัน ความงดงามของโลกใต้ทะเลหลากสีสันของปะการังด้วยตัวท่านเองที่ เกาะเชือก – เกาะม้า น้ำดื่มและของว่างระหว่างการเดินทางร่วมค้นหาประสบการณ์ใหม่ของชีวิตพบกับโลกใต้ทะเลอัน น่าอัศจรรย์ท่ามกลางทะเลและภูผา ยังมีชายหาดเล็กๆซุกซ่อมตัวอยู่รอคอยการมาเยือนของนักท่องเที่ยวที่ถ้ำมรกต พร้อมค้นหาที่มาของชื่อถ้ำ

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ (มื้อที่ 4)

13.00 น.       สัมผัสธรรมชาติอันบริสุทธิ์หาดทรายขาวสวย น้ำใสที่ เกาะกระดาน

16.00 น.       เดินทางถึงท่าเรือ  ออกเดินทาง เข้าตัวเมืองตรัง

18.00 น.       รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 5)

20.00 น.       เข้าสู่โรงแรมที่พัก  พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม : ถ้ำเลเขากอบ – วังเทพธาโร – สนามบินตรัง (เช้า/เที่ยง/-)

07.00 น.       เช็คเอ้าท์ ออกเดินทาง ไปรับประทานอาหารเช้า  (มื้อที่ 6) ติ่มซำ หมูย่าง หลังอาหาร ออกเดินทางไปยัง ถ้ำเลเขากอบ (Unseen Thailand) ซึ่งตั้งอยู่ที่ อ.ห้วยยอดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ สำหรับผู้ที่ชอบ การผจญภัย เพราะถ้ำแห่งนี้มีทางน้ำใต้ดินไหล ผ่าน ต้องใช้เรือล่องตามลำน้ำเข้าไปข้างใน เพื่อ ไปชมหินงอกหินย้อยอันงดงาม ซึ่งยังมีการ ก่อตัว ของหินอยู่ ภายในสลับซับซ้อนมีถ้ำต่างๆ หลาย สิบถ้ำ แต่ที่เปิดให้เที่ยวชมด้วยการล่องเรือมี เพียง 5 ถ้ำ (ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)

เดินทางถึงบริเวณถ้ำเลเขากอบ นำท่านลงเรือไฟเบอร์ล่องธาราใต้พิภพ พบความมหัศจรรย์ของโลกใต้หล้า การผจญภัยเล็กๆ ในถ้ำเลเขากอบ เพื่อชมหนึ่งความอัศจรรย์ของธรรมชาติของถ้ำบนแผ่นดิน แต่ต้องนั่งเรือลอดไปตามลำธารใต้ภูเขา เอนตัวราบชมความงามของหลอดหินย้อยและหินคด ประติมากรรมธรรมชาติซึ่งหาชมได้ยากยิ่งในที่อื่นๆ ระยะทางประมาณ 4 กม. มีโถงถ้ำหลายแห่ง เช่น ถ้ำคนธรรพ์ ถ้ำรากไทร ถ้ำเจ้าสาว และถ้ำท้องพระโรง ท่านสามารถเลือกชมผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของตำบลเขากอบ อาทิ ไม้แกะสลักเทพธาโรซึ่งเป็นไม้หอมที่ขึ้นชื่อของจังหวัดตรัง บริเวณถ้ำเลเขากอบ

ออกเดินทางไปยัง วังเทพาโร บนเนื้อที่กว่า 25 ไร่  เป็นที่ตั้งของวังมังกรงานศิลปะที่นายจรูญ  แก้วละเอียด เนรมิตนำเอาเศษซากไม้และรากไม้เทพทาโร หรือ ไม้จวง มาสร้างเป็นมังกรหลายขนาด  โดยการนำซากไม้มาสร้างมังกรตั้งแต่ตัวแรกจนถึงตัวที่ 88 โดยมังกรตัวที่ 87 เป็นมังกรแม่คือมังกรน้ำให้น้ำกับโลกมนุษย์ เพื่อไม่ให้เกิดภัยแล้ง ไม่ให้เกิดอุกภัย ส่วนมังกรตัวที่ 88 เป็นมังกรเพศผู้ เป็นมังกรไม้ที่สร้างที่ขึ้นใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้ มังกรตัวนี้ บ่งบอกถึงพลังอำนาจของแผ่นดิน

12.30 น.        รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7) ณ ร้านอาหาร

14.00 น.           แวะช้อปปิ้ง  มุ่งหน้าสู่สนามบินตรัง

15.00 น.           ถึงสนามบินตรัง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

…………………………………………จบโปรแกรม……………………………………………………

รวมบริการ

 • รถตู้ตามโปรแกรม 10 ที่นั่ง
 • ค่าที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2 – 3 ท่าน)
 • อาหาร 7 มื้อ ตามรายการ
 • ค่าทัวร์ล่องเรือชุมชนบ้านน้ำราบ
 • ค่าทัวร์ทะเลตรัง เรือทัวร์
 • ไดร์เวอร์ไกด์
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยาน ฯ
 • ประกันภัยนักท่องเที่ยวแบบกลุ่ม

ไม่รวมบริการ

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

📍ติดต่อสอบถาม / จอง ได้ที่  
💚Official Line ID : @rakyimtour Click http://line.me/ti/p/%40rakyimtour
📱โทร. 0942492236 (คุณรักษ์)
📱โทร. 0909914787 (คุณเกด)
📱โทร. 0625672275 (คุณเบล)


ติดตามคลิปรีวิวที่เที่ยวทั่วไทยได้ที่
🎬 ช่อง Youtube #อาหมวยพาเที่ยว
🔔กดติดตาม และ กดกระดิ่ง แจ้งเตือน
💖เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ ฝากด้วยนะคะ
www.youtube.com/user/rakyimtourbkk/


 ✈️ติดตาม รักยิ้มทัวร์ ได้ที่
🌎Website: https://www.rakyimtravel.com/ ,https://www.rakyimtour.com/
💻 Facebook: https://www.facebook.com/rakyimtour
📱 Line Official : @rakyimtour -> http://line.me/ti/p/%40rakyimtour
🛒Line My Shop : https://shop.line.me/@rakyimtour
🎬Youtube: https://www.youtube.com/user/rakyimtourbkk/
🎥TikTok : https://www.tiktok.com/@rakyimtour
🖼️ Instagram: https://www.instagram.com/rakyim_tour
📰 Twitter: https://www.twitter.com/rakyimtour1

, , ,

จองผ่านไลน์

@rakyimtour