ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ : 11/06333

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 17.30 น.

GeirangerFjord อัญมณีเม็ดงามแห่งนอร์เวย์ 💎✨

GeirangerFjord อัญมณีเม็ดงามแห่งนอร์เวย์

ไกแรงเกอร์ฟยอร์ด อัญมณีเม็ดงาม มงกุฎของฟยอร์ดแห่งนอร์เวย์ เป็นอ่าวแคบๆล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาที่มีหิมะปกคลุม มีทั้งน้ำตก ป่า เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติของนอร์เวย์ ที่ต้องลองมาสักครั้ง !

จองผ่านไลน์

@rakyimtour