ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ : 11/06333

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 17.30 น.

7 ของฝากจากฮอยอัน เมืองเก่าสุดคลาสสิก ของเวียดนาม 🎁🏮

ฮอยอัน เมืองเก่าสุดคลาสสิก ของประเทศ เวียดนาม เมืองมรดกโลกจุดหมายของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ของฝากที่ฮอยอันก็มีสวยๆเพียบ ! ถ้ามาเที่ยวฮอยอัน จะซื้อของที่ระลึกอะไรกลับไปฝากที่บ้านดี มาดูกัน !

จองผ่านไลน์

@rakyimtour